De eigenschappen van een plat dak

 In Vlaanderen zie je vooral de hellende daken, maar natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden. Daarom laat ik je graag kennis maken met een plat dak en de eigenschappen die erbij horen.

WARM DAK

Het warm dat is goedkoper dan het omgekeerd dak (zie verder). Maar dit zonder zijn eigenschappen te verliezen. Kenmerkend is dat de isolatie onder de dak afdichting zit, zonder luchtspouw op de isolatielaag. Onder de isolatie ligt wel een dampscherm, deze zorgt ervoor dat de hoeveelheid waterdamp beperkt blijft. De waterdamp komt van een onderliggend verwarmd vertrek die tot de afdichting komt.

Dan nu over de voordelen van een plat dak. Het risico op scheuren verkleint omwille van de goede bescherming tegen sterke temperatuurschommelingen. Nog een risico dat afneemt is plasvorming en algengroei. Dit is te danken aan het feit dat je de isolatie gemakkelijk in de hoeken kan plaatsen.

Als we spreken over onderhoud valt dit best nog mee. Ongeveer 2 keer in het jaar dient er een onderhoud te gebeuren. In de winter dient er een algemene inspectie uitgevoerd te worden en herstel je eventuele beschadigingen. Belangrijk is ook dat je de afvoerkolken en –buizen vrij houdt van bladeren en dergelijke.

warm dakconstructie

OMGEKEERD DAK

Waar bij een warm dak de dak afdichting onder de isolatie zit, zit ze er bij een omgekeerd dak boven, waardoor er geen dampscherm nodig is. Wat hier wel nodig is, is een schut laag op de isolatielaag. Deze schut laag biedt bescherming tegen windzuigkrachten, temperatuurschommelingen en UV- stralen. De isolatielaag moet wel goed bestand zijn tegen vocht, even een puntje om op te letten bij de aankoop ervan.

 Zoals eerder vermeld is een warm dak goedkoper. Maar waar zit het prijsverschil? Wel, de isolatie van een omgekeerd dak is dikker dan dat van een warm dak. Dit omwille van het warmteverlies, bij een omgekeerd dak is dit groter. Wel kan er een probleem ontstaat met het op hun plaats houden van de platen. Om dit te voorkomen zal er dus zwaarder materiaal moeten gebruikt worden. Vandaag de hogere prijs voor een omgekeerd dak.

omgekeerd dakconstructie

 

 

Interesse in een plat dak, SD Schrijnwerkerij helpt jou graag. Bekijk alvast eens onze website of breng een bezoek aan onze showroom.